NEMAK Žiarska basketbalová mikroliga

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom sa po úspešných piatich ročníkoch rozhodol pokračovať v organizácii Žiarskej basketbalovej mikroligy (ŽBM). Tento najúspešnejší projekt klubu, určený pre chlapcov aj dievčatá prvého až tretieho ročníka ZŠ, dokázal za roky svojho fungovania splniť ciele v troch oblastiach:
 
Prepojil školský a klubový šport v meste Žiar nad Hronom, spoluprácou Basketbalový klub a jeho tréneri – základné školy a ich učitelia telesnej výchovy.
Popri zdravej súťaživosti medzi školami podporil aj ich spoluprácu, organizovaním 4 kôl žiarskymi základnými školami.
Pritiahol hravou a súťaživou formou k basketbalu, ale aj iným športom na území mesta desiatky detí v mladšom školskom veku.
 
ŽBM má svoju neopakovateľnú atmosféru. Deti, žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka, s hrdosťou a veľkým zanietením bojujú o každú loptu a o úspech pre svoj tím, pre svoju školu. Pritom si vo svojom podvedomí vytvárajú pri zaujímavých a dramatických zápasoch v telocvični svoje prvé pozitívne vnemy a pocity zo športu.
V školskom roku 2021/2022 plánuje BK MŠK Žiar nad Hronom posunúť fungovanie ŽBM ešte ďalej, na vyššiu, koncepčnejšiu, systematickejšiu a dokonca nadregionálnu úroveň! Po rozhovore s riaditeľmi a učiteľmi každej jednej žiarskej základnej školy a jednej súkromnej základnej školy v Banskej Štiavnici, za ich všeobecného
súhlasu a ich podpory, sa BK MŠK Žiar nad Hronom rozhodol rozšíriť spoluprácu so školami a tým aj fungovanie ŽBM na celý školský rok 2021/2022, formou materiálnej a personálnej podpory učiteľom základných škôl, ktorí si otvoria na škole športový krúžok pre deti 1. stupňa.
 
Krúžok bude zameraný na pohyb a šport, nielen na basketbal… Basketbalový klub im poskytne súčinnosť pri vedení krúžkov odbornými radami a prácou kvalifikovaného trénera, koordinátora BK. Učitelia škôl dostanú od klubu kvalitnú športovú obuv a športové oblečenie. Klub zabezpečí pre činnosť krúžkov na školách dostatok basketbalových lôpt č.5. Každá škola dostane darom od klubu 20ks lôpt a deti, pokiaľ vydržia až do finále v ZUS aréne, dostanú od klubu loptu tiež ako dar.
Od januára do mája každá škola v spolupráci s BK zorganizuje jedno kolo mikroligy. V júni zorganizuje Basketbalový klub finálové kolo mikroligy v ZUS aréne, pred hľadiskom športovej haly, plnej spolužiakov, učiteľov, rodičov, za účasti primátora a vedenia mesta.
 
Ak zo 100 detí z 5 základných škôl sa štvrtina rozhodne venovať ďalej basketbalu a ostatní rozšíria rady atlétov, volejbalistov, plavcov alebo futbalistov, tento projekt má svoj veľký športový význam. No bez podpory Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom, Mesta Žiar nad Hronom a spoločnosti NEMAK by tento projekt určite nemohol začať plánovať svoj ďalší ročník.

NEMAK ŽBM 8. ročník

VIII. ročník NEMAK Žiarska basketbalová mikroliga Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom spolu s hlavným sponzorom spoločnosťou NEMAK Slovakia a v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom aj tento rok zorganizoval už VIII. ročník Žiarskej basketbalovej mikroligy (ŽBM). Tento ročník

Viac...

NEMAK ŽBM 7. ročník

VII. ročník NEMAK Žiarska basketbalová mikroliga Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom spolu s firmou NEMAK Slovakia sa rozhodol po úspešných šiestich ročníkoch pokračovať v organizácii Žiarskej basketbalovej mikroligy (ŽBM). Základné štyri kolá mikroligy boli organizované na základných školách od

Viac...

NEMAK ŽBM 6. ročník

Až 99 prváčikov a druháčikov zo štyroch žiarskych a jednej štiavnickej školy na Námestí Matice Slovenskej v Žiari nad Hronom bojovalo a súťažilo na krásnych kurtoch SBA 3×3 TOUR 2022. Počasie vyšlo na jedničku. Deti, ktoré pravidelne dvakrát týždenne navštevujú

Viac...

NEMAK ŽBM 5. ročník

V stredu 22. mája pokračoval od rána už 3. kolom 5. ročník NEMAK Žiarskej basketbalovej mikroligy. Tentokrát sa hostiteľskej úlohy zmocnila II.ZŠ na ul. M. R. Štefánika. Turnaj slávnostne otvorili riaditeľka školy Ľubica Baranová, viceprimátor mesta Ladislav Kukolík, konateľ Technických služieb,

Viac...

NEMAK ŽBM 4. ročník

Celkovo možno dnes ukončený IV. ročník NEMAK Žiarskej basketbalovej mikroligy označiť za doteraz najvydarenejší. Stačí spomenúť pár čísiel: školy pre svoju činnosť a deti na domov dostali od Basketbalového klubu spolu až 160 nových lôpt. Zjedlo sa 250 bagiet a

Viac...

NEMAK ŽBM 3. ročník

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom od marca do júna zorganizoval už svoj tretí ročník najúspešnejšieho projektu pre najmenších športovcov, prváčikov a druháčikov základných škôl, NEMAK Žiarsku basketbalovú mikroligu. Po štyroch kolách, ktoré sa uskutočnili na každej žiarskej základnej škole,

Viac...

NEMAK ŽBM 2. ročník

Posledné kolo NEMAK ŽBM, sa uskutočnilo na II. ZŠ. Nedá mi, aby som nepochválil búrlivú a miestami až hlučnú atmosféru, ktorú na domácej palubovke vytvorili spolužiaci víťazného družstva z celej II. ZŠ. Občerstvenie a pripravenosť ,,dvojky,, bola na vysokej úrovni.

Viac...

NEMAK ŽBM 1. ročník

Dnes 16. júna 2015 bol ukončený, teraz už môžeme povedať, úspešný projekt Žiarskej basketbalovej mikroligy pre školský rok 2014/2015. Záverečné 4. kolo sa odohralo dnes na IV. ZŠ za prítomnosti družstiev, žiakov prvého stupňa, zo všetkých štyroch ZŠ v Žiari

Viac...