NEMAK ŽBM 7. ročník

VII. ročník NEMAK Žiarska basketbalová mikroliga

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom spolu s firmou NEMAK Slovakia sa rozhodol po úspešných šiestich ročníkoch pokračovať v organizácii Žiarskej basketbalovej mikroligy (ŽBM). Základné štyri kolá mikroligy boli organizované na základných školách od 20.4.2023 – 29.5.2023, kde sa zapojilo takmer 70 detí. Projekt bol určený pre chlapcov aj dievčatá prvého až tretieho ročníka I. stupňa ZŠ.

  1. kolo – 20.4.2023 na ZŠ Jilemnického 2
  2. kolo – 4.5.2023 na ZŠ a MŠ Štefana Moysesa, A. Kmeťa 4
  3. kolo – 16.5.2023 na ZŠ ul. M.R.Štefánika 17
  4. kolo – 29.5.2023 na ZŠ ul. Dr. Jánskeho 2

Záverečné finálové kolo sa uskutočnilo 8.6.2023 o 12,30 hod. v ZUS aréne. Finálové kolo otvoril a privítal všetkých prítomných p. prezident klubu Miroslav Grznár. P. viceprimátor MUDr. Ladislav Kukolík spolu s p. poslancom Tomášom Fábrym popriali deťom športové šťastie a odštartovali prvý zápas. Medzi pozvanými nechýbali ani p. primátor Peter Antal, riaditelia ZŠ a samozrejme rodičia detí.

V ZUS aréne sa hrali odohrali vzájomné zápasy medzi školami a ako spestrenie medzi zápasmi bojovali o drahocenné body aj disciplínach: slalom medzi kužeľmi, štafeta hoď a bež, driblingová štafeta a ďalšie.

Záverečné vyhodnotenie mal pod palcom p. prezident Miroslav Grznár. P. viceprimátor MUDr. Ladislav Kukolík spolu s p. Ing Milanom Markom, zástupcom firmy NEMAK Slovakia deťom odovzdali víťazné poháre, medaile a pamätné diplomy.

Tak ako každé kolo aj toto záverečné bolo pre deti pripravené aj občerstvenie: ovocie, pitie a samozrejme sladkosť.

Aj touto cestou chceme poďakovať generálnemu sponzorovi firme NEMAK Slovakia, že ide s nami touto cestou, taktiež mestu Žiar nad Hronom, konateľovi p. Jánovi Žiakovi, riaditeľom základných škôl, koordinátorom (učiteľom) a samozrejme aj rodičom, ktorí vedú svoje deti k športu.