Mladšie mini U11

Horný rad zľava: Emma Uhrínová, Viktória Repiská, Laura Kohútová, Melinda Zliechovská, Emma
Ihradská, Natália Michalová, Elissa Salayová, Ela Poláková, Viktória Bošková
Dolný rad zľava: prezident klubu Miroslav Grznár , Emília Vodnáková, Ester Inštitoris, Ema Klinčáková,
Sára Duchoňová, Lucia Babiaková, Ella Belányi, Zoe Graus, tréner Juraj Horváth

Ivan Mráz

tréner

Ján Valent

asistent