NEMAK ŽBM 2. ročník

Posledné kolo NEMAK ŽBM, sa uskutočnilo na II. ZŠ. Nedá mi, aby som nepochválil búrlivú a miestami až hlučnú atmosféru, ktorú na domácej palubovke vytvorili spolužiaci víťazného družstva z celej II. ZŠ. Občerstvenie a pripravenosť ,,dvojky,, bola na vysokej úrovni. Škola pod vedením riaditeľky  p. Mgr. Ľubici Baranovej, zorganizovala dôstojné vyvrcholenie II. ročníka NEMAK ŽBM.  Chlapci si svoje víťazstvo vybojovali systémom ,,štart-cieľ,, bez jedinej prehry, so skóre zápasov 12 – 0.

Ďakujem pedagógom žiarskych základných škôl, ktorí sa zúčastnili II. ročníka NEMAK ŽBM. Verím, že budúci ročník, bude súťaž pre všetkých atraktívnejšia. Už teraz sa plánujú malé zmeny v systéme samotnej mikroligy a tak nám neostáva nič iné, ako sa tešiť na ďalší ročník v školskom roku 2016/2017.

Týmto chcem poďakovať generálnemu sponzorovi firme NEMAK, ktorá túto celú súťaž zabezpečila po finančnej stránke. Deti si odnášajú krásne športové zážitky a čo je podstatné pre náš basketbalový klub, že sme získali do nášho klubu talentované deti, ktoré sa budú pod vedením našich odborných trénerov, ďalej zdokonaľovať v basketbalovej abecede.

Slávnostné udeľovanie zlatých medailí sa konalo v rámci otváracieho ceremoniálu M-SR, kategórie mladších žiakov, ktoré organizoval náš basketbalový klub v mestskej športovej hale, v dňoch 20.-22.5.2016.

Konečné poradie II. ročníka NEMAK ŽBM

  1. miesto II. ZŠ
  2. miesto I. ZŠ
  3. miesto Cirkevná ZŠ
  4. miesto IV. ZŠ

Koordinátori projektu: Martin Šály, Ján Valent