Výberové konanie na prezidenta Basketbalového klubu