Prvý ročník letného basketbalového kempu

Uplynulý týždeň BK MŠK Žiar nad Hronom organizoval prvý ročník letného basketbalového kempu, ktorý bol dnes po týždni úspešne zakončený. V kempe sme mali 36 kemperov, o ktorých sa staralo 6 trénerov BK a jeden externý atletický tréner. Chlapci ročník narodenia 2002 – 2009 absolvovali každý deň 2 tréningové jednotky v športovejhale resp. v parku Š. Moyzesa, medzi tréningami relaxačné prestávky a aj kúpalisko. Na záver kempu si chlapci zahrali exhibičný zápas so žiarskymi mužmi a odchovancami, výsledok nebol dôležitý, chlapci sa výborne zabavili. Na záverečnom ceremoniály boli chlapci odmenený sladkými odmenami a tričkami. Ďakujeme za podporu všetkým ľuďom, ktorí pomohli pri organizácii kempu, TS za voľný vstup na kúpalisku a mestu za prístup do športovej haly. Verím, že kemp naplnil všetky očakávania chlapcov, rodičov, trénerov a stretneme sa aj na budúce leto.

Ivan Danko
Prezident BK MŠK Žiar nad Hronom

Invalid Displayed Gallery