Projekt SBA Babybasket v Žiari nad Hronom

dnes v doobedňajších hodinách sa v telocvični II.ZŠ uskutočnila akcia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) v rámci projektu Babybasket. Pod vedením šéfa projektu, pána Kamenského z SBA, sa deti predškolského veku zo žiarskych MŠ a mladšieho školského veku z 1.stupňa ZŠ, mohli niečo naučiť z teórie basketbalu a vzápätí si to priamo vyskúšať v praxi na malé detské koše. Projekt sa zrealizoval v spolupráci SBA a MŠK BK Žiar nad Hronom. Náš klub venuje veľkú pozornosť najmä širokým a pevným základom budovanej mládežníckej pyramídy.

Norbert Nagy

Babybasket1

Rozhovor s prezidentom nášho klubu

Prečo ste v spolupráci s SBA organizovali Baby basketbal práve tu v ZH?
Projekt Baby basketbal je zorganizovaný na podporu pohybovej aktivity detí a pre zvýšenie popularity basketbalu nie len v našom meste ale na celom Slovensku. Je zameraný na cieľovú skupinu 6 – 7  ročné deti.

Ako môže pomôcť basketbal nášmu telu?
Pri trénovaní a hraní basketbalu dokážeme precvičiť celé telo. Zároveň, ani si to neuvedomujeme, si rozvíjame koordináciu pohybov, pestuje dynamiku a výbušnosť. Je to šport, ktorý človeku umožní všeobecný telesný a duševný rozvoj.

Čo sa tým myslí pod pojmom duševný rozvoj?
Pomôže rozvinúť  tímovú prácu a vodcovské schopnosti, čo môže človek využiť aj v pracovnom a osobnom živote. Výhodou basketbalu je, že sa môže hrať celoročne v interiéri či exteriéri, je bezpečný a relatívne lacný. Vďaka tejto hre spoznáte veľa nových priateľov a precestujete mestá a štáty. Príkladom je nedávna účasť 42 detí z BK MŠK Žiar nad Hronom na medzinárodnom mládežníckom turnaji vo Viedni.

Kde a kedy sa môžu deti prihlásiť na basketbal?
Pozývame záujemcov o trénovanie tejto populárnej kolektívnej hry na tréningy sa konajú v telocvični na II. ZŠ v Žiari nad Hronom každý pondelok a v stredu od 14:45 do 15:45 hod.

Po dohode s realizátorom projektu p. Kamenským zo Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) budeme tento projekt kvôli veľkému záujmu materských škôlok a ďalším ZŠ, ktoré sa nemohli dnes na prezentácii zúčastniť, opakovať. Záujemcom dáme včas vedieť.

Ing. Ivan Danko
Prezident BK