Príhovor prezidenta Basketbalového klubu

Vážení priaznivci basketbalu, členovia a hráči Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom,
dovoľte mi, ako novému prezidentovi klubu, aby som sa Vám krátko prihovoril.

Na úvod Vám chcem všetkým popriať do nového roku 2021 veľa zdravia, šťastia a úspechov, návrat do normálneho bežného života a otvorenie telocviční v čo najkratšom čase.

Dňom 1.januára 2021 som bol vymenovaný konateľom MŠK na návrh Správnej rady BK do funkcie prezidenta Basketbalového klubu. Mojou hlavnou víziou a motívom, prečo som kandidoval na prezidenta BK, je opätovné spopularizovanie basketbalu v Žiari nad Hronom. Ako športovcovi telom i dušou mi záleží na tom, aby basketbal, ako najúspešnejší kolektívny šport v meste, sa vrátil na svoju pozíciu, keď mával vo svojich radoch dvojnásobný počet hráčov a tímov v súťažiach, ako má dnes.

Šport je pre mňa všetkým, či ide o šport na školách alebo súťažný šport. Ako nebasketbalista som požiadal o pomoc vo vedení klubu Mgr.Mareka Baláža a Mgr.Norberta Nagya, dvoch vyštudovaných pedagógov telesnej výchovy a športu, skúsených trénerov s tou najvyššou kvalifikáciou. Budú vo Výkonnej rade zastávať funkciu šéftrénera a športového riaditeľa klubu. Pani Adriana Kňažková, ktorá priniesla oživenie do klubu už v minulosti, bude naďalej pôsobiť vo vedení klubu ako PR manažérka a ekonómka klubu. Chceme robiť basketbal transparentne a odborne, preto Vám už teraz môžem sľúbiť, že všetky naše rozhodnutia a uznesenia budú každému členovi klubu, alebo jeho zákonnému zástupcovi, k nahliadnutiu u mňa alebo konateľa MŠK. Rovnako aj to, že hlavnými trénermi tímov v súťažiach budú vždy tréneri s vyššou kvalifikáciou a tréneri s nižšou kvalifikáciou budú pri nich pôsobiť ako asistenti, zaúčať sa pri nich a kvalifikáciu si postupne zvyšovať vzdelávaním sa na SBA.

Veľkú pozornosť chceme v klube venovať starostlivosti o zdravie našich zverencov, preto bude musieť každý jeden hráč raz ročne s finančným prispením absolvovať diagnostiku športovej výkonnosti a zdravotného stavu u špecializovaného športového lekára.

Máme za sebou ustanovujúce, niekoľkohodinové zasadnutie Výkonnej rady, kde sme zrušili všetky doteraz platné uznesenia bývalého vedenia klubu a prijali nové, o ktorých Vás chcem stručne poinformovať. Naším hlavným cieľom je zväčšiť členskú základňu klubu a hlavne vytvoriť každému jednému hráčovi klubu čo najlepšie, ale všetkým rovnaké podmienky pre svoj športový rast a pôsobenie v klube. Každý hráč, či je to junior alebo mladší minižiak, bude mať od klubu žltú a modrú novú sadu dresov s nápisom Žiar nad Hronom, rovnako aj krycí, rozcvičovací dres. Každý člen klubu po zaplatení členského príspevku MŠK 12€ na celý rok (za čo má zľavu pri vstupe na kúpalisko a plaváreň) dostane od klubu bezplatne novú kapucňovú mikinu a funkčné tričko s logom klubu. Tie budú akousi uniformou nášho klubu pri spoločnom vystupovaní na turnajoch, zápasoch alebo sústredeniach. Komplet klubové oblečenie dostanú aj všetci tréneri a funkcionári klubu, je to dnes vo viacerých kluboch už samozrejmá komunitná klubová kultúra a o tú nám ide. Klubové príspevky (KP) sa od 1. januára 2021 znižujú v prípravke na 10€, v oblastných súťažiach na 20€ a celoslovenských súťažiach na 30€ mesačne a budú sa platiť vždy do konca mesiaca. Pokiaľ hráč odtrénuje za mesiac menej ako polovicu tréningov, zaplatí za mesiac len polovicu KP. Nechceme v priebehu roka rodičov zaťažovať žiadnymi inými platbami. Doprava bude na všetky zápasy, turnaje a sústredenia prebiehať len zmluvným autobusom a cestovanie autami sa zakazuje. Hráči dostanú pitný režim, teplý obed a spolu sa najedia pri každom súťažnom zápase vonku. Rodičia môžu očakávať spolufinancovanie len pri dvoch akciách, na ktoré ale každý tím dostane od klubu 1 000€ a podľa rozhodnutia trénera tímu, po porade s rodičmi, ich využije. Ide o augustové sústredenie, ktoré bude prebiehať vždy pobytovou formou blízko telocvične a bazéna s možnosťou regenerácie a o Veľkonočný turnaj, kde chceme aby sa chlapci konfrontovali s mimoslovenským tímami, preto to bude turnaj v zahraničí (Viedeň, Praha, Ostrava, Chorvátsko…).

V  úvode som písal o rovnakých podmienkach pre každého hráča klubu, preto umožníme každému hráčovi od starších minižiakov (tí hrajú na veľký kôš) trénovať na SHOOTINGMACHINE, streleckom stroji v ZUS aréne. Bude vytvorený systém rezervácie tréningov. Za hodinový poplatok, pod dohľadom vyškoleného trénera, si bude môcť každý zatrénovať na tejto vynikajúcej tréningovej pomôcke. Za jej zaobstaranie a rovnako aj mnohých iných, chcem bývalému vedeniu klubu poďakovať.

Klub zakúpi dve videokamery, ktoré budú slúžiť na vysielanie všetkých zápasov v ZUS aréne cez youtubelive, budú zaznamenávať aj tréningový proces. Rovnako klub zabezpečí profiozvučenie zápasov hudbou na všetkých zápasoch v ZUS aréne. Na zápasy menších, na Dvojke, sa zakúpi ozvučenie na hudbu a moderovanie zápasov.

V úvode som písal o našej snahe rozšíriť členskú základňu nášho klubu, preto sa znovuobnoví školská mikroliga všetkých 4 základných žiarskych škôl(a skúsime preraziť aj v okolitých menších základných školách), kde popri učiteľoch daných škôl budú basketbalové krúžky pre žiakov 1. a 2.ročníka viesť aj naši kluboví tréneri. Vždy na konci júna, pokiaľ to Covid situácia dovolí, sa v areáli Dvojky zorganizuje streetball spojený s atrakciami, aby sme na konci školského roka pozvali do klubu čo najviac nových detí. Aj z nich raz, ak sa im budeme poctivo už od predprípravky venovať, nám za 6-7 rokov vyrastú noví Majstri Slovenska. Aby sme ich mali čo najviac, musíme teraz všetci potiahnuť za jeden povraz. Pokiaľ pri náboroch na základných školách prejavia o basketbal záujem aj dievčatá, čo očakávame, nebudeme nikomu v športovaní brániť a uvažujeme o otvorení dievčenského basketbalu.

Basketbal je najúspešnejší šport v našom meste a má byť za roky svojho pôsobenia na čo hrdý. Vychoval veľa reprezentantov a extraligových hráčov, získal vo svojej histórii až 12 titulov Majstra Slovenska. Každý jeden takýto hráč a každý jeden takýto tím musia nájsť svoje vážené a dobre viditeľné miesto na stenách ZUS arény, aby každý kto ide do hľadiska ako rodič, fanúšik alebo hráč videl, čo všetko doteraz sa žiarskemu basketbalu podarilo.

Plánujeme skompletizovať celú históriu žiarskeho basketbalu a túto knižne vydať.

Osobne sa na všetko nové v basketbale aj s mojimi kolegami veľmi teším. Rovnako aj na stretnutie s Vami v telocvičniach a v hale.

Momentálna situácia s Covid19 nám zatiaľ neumožňuje trénovať v telocvičniach, ale hneď ako to bude možné, hráči začnú tréningový proces a prípravu na zápasy pod vedením našich trénerov a asistentov.

S pozdravom Ing.Bc. Štefan Muha, prezident BK MŠK Žiar nad Hronom