Podporte nás – Ďakujeme

Vážení rodičia, priatelia, priaznivci a fanúšikovia žiarskeho basketbalu 

Darujte nám 2% zo zaplatenej dane a podporte tak mladé športové talenty a činnosť basketbalového klubu.  

Postup na poukázanie 2% z dane:
1. FO a PO, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vyplní priamo v DP, v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nasledovné údaje: IČO: 51273632, Basketbal Žiar OZ.

2. FO, ktorá je zamestnaná:
a) požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (do 15.2.),
b) vyplní vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – V Y H L Á S E N I E,
c) najneskôr do 30. apríla 2024 doručí P O T V R D E N I E o zaplatení dane spolu s vyhlásením trénerovi družstva alebo p. Kňažkovej. 

Ďakujeme!
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom