Obnovenie tréningového procesu

Na základe Usmernenia k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport od 22.4.2020 hlavný hygienik SR povolil otvorenie vonkajších športovísk.

Za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení sa začali tréningy. Sú vedené pod dozorom trénera, ktorý zabezpečí dezinfekciu a dodržiavanie pravidiel.

-Vedenie BK