Nový prezident baketbalového klubu

Vážená basketbalová verejnosť,

je mojou úlohou, ako nového prezidenta, Vás informovať, že v BK MŠK došlo na pozícii prezidenta klubu k zmene. Jednohlasným rozhodnutím Správnej rady BK bol z funcie odvolaný Ing. Ivan Danko. Za jeho predchádzajúcu prácu mu chcem poďakovať.
Následne bolo vypísané výberové konanie na nového prezidenta BK MŠK. Správna rada dňa 19. 12. 2016 po výberovom konaní vybrala z dvoch uchádzačov, Ing. Romana Barcíka a Mgr. Jána Valenta, druhého menovaného.
Touto cestou Vám chcem popriať všetko dobré do Nového roka a pevne verím, že spoločným úsilím trénerov, detí, rodičov a basketbalových nadšencov sa nám všetkým podarí naplniť športové ciele, ktoré sú v našom klube tradične, len tie najvyššie.

Mgr. Ján Valent
prezident BK MŠK