MINIBASKETSHOW s účasťou našich 4 základných škôl

MŠK Žiar nad Hronom úzko spolupracuje so Slovenskou basketbalovou asociáciou (SBA) pri realizácii viacerých významných projektov.

   MINIBASKETSHOW, úspešný projekt zapájania najmenších basketbalových nádejí do organizovaného športovania, sa už druhýkrát podarilo na jedničku zorganizovať v žiarskej ZUS aréne. V marci sme u nás hostili 5 základných škôl a takmer 80 detí v mladšom školskom veku. SBA po dobrej skúsenosti oslovila opätovne náš klub, s ponukou zorganizovať jedno kolo Minibasketshow nového ročníka 2018/19.

   BK ponuku SBA bez váhania prijal a v piatok 7. decembra sa v ZUS aréne uskutočnilo 2. kolo MINIBASKETSHOW, tentokrát za oveľa väčšej účasti. Takmer 150 prvákov a druhákov z prvého stupňa až 9 základných škôl z celého regiónu, si zmeralo sily v súťažiach zručnosti a v zápasoch 3:3. Okrem 4 žiarskych škôl, ktoré prišli so svojimi basketbalovými krúžkami-prípravkami, do Žiaru zavítali aj reprezentanti Levíc, Prievidze, Handlovej a Banskej Bystrice.

   Turnaj svojim príhovorom otvorili viceprimátor mesta pán Ladislav Kukolík a konateľ Technických služieb Emil Vozár. Tí slávnostne otvorili aj športovú časť turnaja vhodením lopty pri úvodnom rozskoku. V hale bolo od rána ako v mravenisku, za hlasnej hudby a rozhodovania rozhodcov SBA súťažili školy medzi sebou v súťažiach zameraných na dribling, prihrávky, streľbu a agilitu. Hrali sa aj zápasy 3:3, kde v každom tíme muselo nastúpiť s dvomi chlapcami aspoň jedno dievča. Zápasy boli veľmi vyrovnané a dramatické. Často rozhodovalo väčšie šťastie,  o čom sa presvedčili aj deti zo žiarskej Dvojky. V skupine Levice tesne porazili, ale v boji o bronzové medaily už ťahali za kratší koniec.

   Víťazom turnaja, ktorý mal v porovnaní s minulým ročníkom oveľa vyššiu úroveň, sa nakoniec stali žiaci ZŠ Ďumbierskej z Banskej Bystrice, ktorí tak postúpili do celoslovenského finále. Všetkým účastníkom turnaja, žiakom, učiteľom, trénerom, aj organizátorom treba za vynikajúco zvládnutú akciu poďakovať. Rovnako aj za  finančnú a materiálnu podporu SBA, Technickým službám a Mestu Žiar nad Hronom.

  Osobitne chcem touto cestou poďakovať učiteľom a riaditeľom našich žiarskych škôl, ktorí nášmu klubu pomáhajú formou krúžkov pripravovať deti na NEMAK žiarsku basketbalovú mikroligu. Tá sa naplno rozbehne až od februára, ale nikto z nich neváhal už teraz, v predstihu v decembri,  využiť možnosť zasúťažiť si na Minibasketshow 2018/19.

Norbert Nagy, koordinátor MŠK BK Žiar nad Hronom

Konečné poradie 2.kola MINIBASKETSHOW 2018/19:

  1. ZŠ Ďumbierska BB
  2. MBA Prievidza
  3. Levice
  4. II.ZŠ Žiar nad Hronom
  5. I.ZŠ Žiar nad Hronom
  6. IV.ZŠ Žiar nad Hronom
  7. ZŠ Radvanská BB
  8. Cirkevná ZŠ Žiar nad Hronom
  9. Handlová
dav
dav

dav