Družstvo kadetov BK bolo odhlásené zo súťaže

Na základe rozhodnutia Výkonnej rady MŠK BK Žiar nad Hronom zo dňa 3.10.2016 bolo družstvo kadetov BK odhlásené zo súťaže dorasteneckej ligy 2016/2017. Hlavný dôvod je nedostatok kmeňových hráčov tejto kategórie. Podrobne je situácia popísaná v Zápisnici z VR.

Ivan Danko
Prezident BK