Vážení rodičia, priatelia, priaznivci a fanúšikovia
žiarskeho basketbalu
 
Po dohode s konateľom MŠK a primátorom mesta sa vedenie klubu rozhodlo
aj tento rok spolupracovať s OZ MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB. Toto občianske
združenie, ktorého členom je aj mesto Žiar nad Hronom, je úplne transparentné
a pracuje pod prísnym dohľadom orgánov mesta. Všetky financie, vyzbierané
z 2% budú v plnej výške využité na podporu účasti tímov na zahraničných
turnajoch a letnom sústredení v Banskej Štiavnici.
 
Darujte nám 2% zo zaplatenej dane a podporte tak mladé športové talenty
a činnosť basketbalového klubu.
 
 
Postup na poukázanie 2% z dane:
1. FO a PO, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vyplní priamo v DP,
v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nasledovné údaje:
IČO: 42304997, Občianske združenie Mestský športový klub Žiar nad Hronom.
 
2. FO, ktorá je zamestnaná:
a) požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov
    na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (do 15.2.),
b) vyplní vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – www.basketziar.sk,
c) najneskôr do 30. apríla 2022 doručí potvrdenie o zaplatení dane spolu
    s vyhlásením trénerovi družstva alebo p. Kňažkovej.
 
Ďakujeme!
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom