Členská schôdza BK MŠK, je z organizačno technických dôvodov zrušená.