Členská schôdza basketbalového klubu

V zmysle Organizačného poriadku MŠK Žiar nad Hronom oznamujeme členom BK, že dňa 30.3.2016 o 16:00 hod. sa bude konať  v zasadačke MsÚ na 1. poschodí (nad kanceláriou mestkej polície) členská schôdza basketbalového klubu.