Bližšie informácie o Letnom basketbalovom Kempe

Podrobnejšie informácie o Letnom basketbalovom kempe si možete prečítat v priloženom súbore:

Letný basketbalový kemp 2016