KÓDEX RODIČA HRÁČA BASKETBALU

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom prijal KÓDEX RODIČA HRÁČA BASKETBALU

V záujme budovania pozitívnej klubovej kultúry prijal BK MŠK Žiar nad Hronom zásady etického správania sa rodičov hráčov klubu. V  ostatnom období sa v našom klube množili sťažnosti na správanie sa niektorých rodičov na zápasoch svojich detí. Klub bude preto porušenie kódexu počas zápasov sledovať.  Rodičom, opakovane sa nevhodne  správajúcim na zápasoch, nebude povolený vstup na domáce zápasy, organizované klubom v ZUS aréne alebo na Dvojke. Za rešpektovanie týchto pravidiel Vám všetkým vopred ďakujeme.

VR BK MŠK Žiar nad Hronom


Rodič pri zápasoch fandí všetkým deťom a aktívne ich povzbudzuje. Ak chce, aby deti
hrali ako tím, pozitívne vystupuje spolu s ostatnými rodičmi ako tím.

Rodič sa na zápasoch slušne vyjadruje, nepoužíva vulgarizmy a nepokrikuje po
rozhodcoch.

Rodič nezasahuje do kompetencií trénera počas zápasu ani pri tréningu, nevstupuje
na hraciu plochu ani do priestoru lavičky, nevolá si svoje dieťa po rady počas zápasu,
nevynucuje si zaradenie svojho dieťaťa do zostavy.

Rodič dôveruje trénerovi, nedáva deťom pokyny v rozpore s pokynmi trénera
a neznižuje nijakým spôsobom trénerovu autoritu.

Pokiaľ má rodič nejaké výhrady, rieši ich pokojne v správny čas najprv s trénerom a až
potom s vedením klubu.

Rodič dáva prednosť dlhodobému a zdravému športovému vývoju dieťaťa pred
vlastnými ambíciami.

Rodič nenúti dieťa do športových výkonov proti jeho vôli, necháva ho športovať pre
jeho vlastné potešenie. Hra je určená pre dieťa, nie pre rodiča.

Rodič kladie dôraz na správnu životosprávu dieťaťa, necháva ho riadne doliečiť
zranenia, choroby i drobné nachladnutia, dbá aj na jeho regeneráciu po zápasoch
a tréningoch.

Rodič neustále zdôrazňuje a pripomína svojmu dieťaťu vplyv poctivého tréningu na
jeho výkony v zápasoch, dbá na jeho čo najvyššiu tréningovú účasť.

Rodič okrem športových výkonov svojho dieťaťa sleduje aj jeho študijné výsledky.
Neustále mu pripomína, že šport nie je cieľ, ale prostriedok sa niekam v živote dostať.