Detský letný kemp určený nie len basketbalistom.

Týždenný športový kemp

Basketbalový klub odporúča svojim hráčom v mládežníckých kategóriách zúčastniť sa Detského športového kempu, kde dokážu pod vedenim kvalifikovaných trénerov zlepšiť a rozvinúť všeobecnú športovú prípravu ako aj všestranne rozvíjať ích prirodzené pohybové schopnosti a vybudovať komplexný pevný základ, ktorý je potrebný pri zvládnutí basketbalových zručností a činností.

Organizátor: Sportleader academy, ZŠ Jilemnického č.2 Žiar nad Hronom

Miesto konania: IV.ZŠ na ul. Jilemnického č.2

Dátum: 2. termín 20. Júl – 24. Júl každý pracovný deň od 8:00-16:00h.

             3. termín 10. August – 14. August každý pracovný deň od 8:00-16:00h.

Stravovanie a pitný režim: zabezpečuje organizátor tábora (desiaty-obedy-olovrant)

Cena: nad 5 členov z MŠK cena 79eur, inak 89eur

Organizačné zabezpečenie: každý deň dvaja inštruktori, dve skupiny: 6-9 rokov, 10-12 rokov

Vedúci kempu: Ing. Bc. Štefan Muha – učiteľ TSV, koordinátor školského športu

Inštruktori: Ing. Rudolf Hudec – kondičný tréner, Nicolas Jelža, Lukáš Muha- kondičný tréner

Program a náplň

„Úlohou zorganizovania kempov je sprístupniť pre mládež základných škôl športové aktivity na území mesta. V spolupráci so štvorkou (športovou školou) ponúkame celodenný program, moderné ihriská a kvalifikovaný dozor počas trvania tábora. Hlavným cieľom je poskytnúť deťom všestrannú prípravu a obzor z viacerých športových odvetví.“ Lukáš Muha

ČO PONÚKA ŠTVORKA ? 

 • Vynovený atletický areál – dráha s dĺžkou 300m a tartanovým povrchom
 • Viacúčelová posilňovňa – gymnastická, posilňovacia a yóga zóna
 • Umelé ihrisko – multifunkčné ihrisko pre (volejbal, futbal, florbal) a florbalové mantinely pre extraligu
 • Telocvične – dva prepojené priestory s dĺžkou okruhu 80m, gymnastická časť a veľká telocvičňa k športovým hrám
 • Miestnosť bojových športov – s povrchom tatami pre nácvik karate, boxovacie vrecia so zónou rebrín a hrázd k tréningu sily
 • Umelá tráva – vhodná pre školákov – hra malého futbalu

ČO MÁME PRIPRAVENÉ okrem programu na škole ?

 • Prezentácia a stretnutie sa s Andrejom Slávikom, Jakubom Kadášim 
 • Hodina s trénerom karate klubu Vladimírom Neudekerom
 • Výjazd na tréning plochodrážnikov v Žarnovici (možnosť sa odviesť s jazdcami) 
 • Súťaž medzi deťmi na modernej kolkárni v Žarnovici
 • Organizovanie ľahkej túry na Šašovský hrad, opekanie (cestou návšteva pamätného domu)

PREČO PRIHLÁSIŤ MLADÉHO  ŠPORTOVCA ?

 • Ideálny prechod medzi prípravou na novú sezónu v akomkoľvek športe
 • Zmena pohybových návykov a udržanie aktivity u detí aj počas letných prázdnin
 • Poskytujeme individuálne, prepracované a overené postupy 
 • U mladších kategórii vedieme priebeh šport – hrou so širokou škálou využívaných pomôcok, 
 • U starších rozvíjame vedomosti o športových hrách – učíme pravidlá, jednoduché zostavy a poskytujeme rozšírené vyžitie (mimo hodín TSV v školách)
 • V rámci členov MŠK poskytujeme rozšírenú kondičnú prípravu – vedené pod dohľadom certifikovaného dozoru
 • Veľkou výhodou je priebeh kempu na území mesta – jednoduchý príchod a prevzatie detí 

Všetci zodpovední za priebeh kurzov sa tešia na tvoju účasť mladý športovec. Veríme, že najbližšie termíny prekonajú úspech z predchádzajúceho termínu.