Členská schôdza basketbalového klubu

Vážení členovia Basketbalového klubu v  zmysle Organizačného poriadku MŠK Žiar nad Hronom článok  IX. bod. 2 Vám oznamujeme, že dňa 20.6.2017 o 16:00 hod. sa bude konať  v zasadačke MsÚ na 1. poschodí (nad kanceláriou Mestkej polície) členská schôdza basketbalového klubu.
 
Mgr. Ján Valent
Prezident MŠK BK