28.7.2022 sa v klubovni BK uskutočnila ustanovujúca Výkonná rada

Vo štvrtok 28.7.2022 sa v klubovni BK v ZUS aréne uskutočnila ustanovujúca Výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom. Vedením klubu je ako prezident poverený Dušan Baláž. Tréneri si za svojho zástupcu zvolili šéftrénera Mareka Baláža, rodičov bude vo vedení klubu zastupovať Katarína Inštitorisová. Jedným z prvých rozhodnutí nového vedenia klubu je aj prihlásenie až 6 tímov do súťaží SBA a starší žiaci a kadeti budú v novej sezóne štartovať aj v medzinárodnej CEYBL.

Výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom

PREZIDENT KLUBU: Dušan Baláž

ŠÉFTRÉNER KLUBU: Mgr. Marek Baláž

ZÁSTUPCA RODIČOV: Ing. Katarína Inštitorisová

Správna rada BK MŠK Žiar nad Hronom

PREDSEDA SpR: Ján Žiak

ČLENOVIA SpR: MUDr. Lucia Oťapková, Mgr. Karin Valentová

Do sezóny 2022/2023 prihlásil klub nasledovné tímy:

-Mikroliga SBA A – hráči roč.2013 a mladší /tréner Bc. Branislav Obert/

-Mikroliga SBA B – hráči roč.2013 a mladší /tréner Bc. Branislav Obert/

-Mladší minižiaci – hráči roč.2012 a mladší /tréner Ivan Mráz/

-Mladší žiaci – hráči roč.2010 a mladší /tréner mgr. Marek Baláž/

-Starší žiaci – hráči roč.2008 a mladší /tréner Mgr. Norbert Nagy a Karol Tapfer/ + CEYBL

-Kadeti – hráči roč.2006 a mladší /tréner Mgr. Juraj Horváth/ + CEYBL

Po výborných skúsenostiach z minulého roka sezónu začína klub opäť letným sústredením v Banskej Štiavnici, v dňoch 8.-13.8.2022 na športoviskách SZŠ GULIVER.